หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มิถุนายน 2561)  
       รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มิถุนายน 2561) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มิถุนายน 2561) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 9 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร


: นายกวีภัทร ภูสมศรี
: 2561-07-12