หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( ธันวาคม 2560 )  
       รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ธันวาคม 2560) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร


: นายกวีภัทร ภูสมศรี
: 2561-01-15