หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( กันยายน 2560 )  
       รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( กันยายน 2560 ) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( กันยายน 2560 ) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร


: นายกวีภัทร ภูสมศรี
: 2560-10-20