หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจนายรายเดือน ( มิถุนายน 2560 ) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจนายรายเดือน ( มิถุนายน 2560 ) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 9 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร [ คลิก Download ดูรายละเอียดจากด้านล่าง ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( พฤษภาคม 2560 ) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจนายรายเดือน ( พฤษภาคม 2560 ) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 8 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร [ คลิก Download ดูรายละเอียดจากด้านล่าง ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจนายรายเดือน ( เมษายน 2560 ) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 7 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร [ คลิก Download ดูรายละเอียดจากด้านล่าง ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจนายรายเดือน ( มีนาคม 2560 ) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 6 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร [ คลิก Download ดูรายละเอียดจากด้านล่าง ]
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

คำสั่งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 


ค่านิยม 12 ประการ
 


ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
 


ตลาดแรงงาน การรับสมัครงาน ราชการ / เอกชน