หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มีนาคม 2561) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มีนาคม 2561) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มีนาคม 2561) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 6 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (กุมภาพันธ์ 2561) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (กุมภาพันธ์ 2561) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 5 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( มกราคม 2561 ) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (มกราคม 2561) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 4 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( ธันวาคม 2560 ) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ธันวาคม 2560) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

คำสั่งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 


ค่านิยม 12 ประการ
 


ตลาดแรงงาน การรับสมัครงาน ราชการ / เอกชน