หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( ธันวาคม 2560 ) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (ธันวาคม 2560) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 3 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( พฤศจิกายน 2560 ) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (พฤศจิกายน 2560 ) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 2 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( ตุลาคม 2560 ) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( ตุลาคม 2560 ) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 1 ประจำปี 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( กันยายน 2560 ) 
      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( กันยายน 2560 ) รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ( กันยายน 2560 ) รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำงวด 12 ประจำปี 2560 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400571 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

คำสั่งโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
 

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
 


ค่านิยม 12 ประการ
 


ตลาดแรงงาน การรับสมัครงาน ราชการ / เอกชน